|
عضويت

 

ردیف

موضوعات پژوهشی حوزه بیمه اسلامی

1

راهکارهای استفاده از بیمه تکافل در بیمه اتکایی

2

 تکافل، چالش ها و چشم اندازهای آن

3

 مقایسه بین تکافل با بیمه های تعاونی (بررسی وجوه اشتراک و افتراق)

4

بررسی و تبیین مدل های مطرح شده و مورد استفاده در صنعت بیمه اسلامی

5

مقایسه تطبیقی تکافل با بیمه متعارف و تببین مزایا و کاستی های آن

6

 بررسي مشکلات وموانع فرهنگی در توسعه تکافل در سطح كشور

7

 مقایسه الگوهای نظارتی در بیمه های متعارف و تکافل

8

 تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب توسعه محصولات تکافل در ايران و ارائه الگوی مناسب

9

 بررسي مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی در توسعه تکافل در سطح كشور

10

 بررسي مشکلات مرتبط با محیط سیاسی و منطقه ای در توسعه تکافل در سطح كشور

11

 تجزيه و تحليل و بررسي مقايسه اي شيوه هاي مناسب بازاريابي تکافل در ايران

12

 برآورد ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي اسلامی در ايران و طراحـي پوشش هـاي جديد بیمه‌های اسلامی

13

بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي اسلامی

14

بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه اسلامی

15

 مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه هاي اسلامی در ايران و كشورهاي منتخب

16

 جايگاه حاكميت شركتي در كنترل و نظارت بر ارائه يا استفاده از تکافل

17

 ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي تکافل

18

 بررسي ديدگاه‌هاي فقهی و حقوقي مختلف (شیعه و اهل سنت) در زمينه تکافل و بيمه‌هاي اسلامی 

19

امکان سنجی انتشار اوراق بهادار در تکافل

20

 تحلیل اثرات رفاهی تکافل و بیمه‌های اسلامی

21

بررسی آثار بيمه‌ هاي اسلامی بر صنعت خدمات مالي كشور (بورس، بانكها و ...)

22

 بررسي و تحليل رويكرد بانك‌هادر استفاده از خدمات تکافل و بيمه هاي اسلامی

23

بررسی آثار تکافل بر اقتصاد و صنعت بیمه

24

 بررسي و تحليل كاركردهاي فعاليت بيمه ـ بانك در تکافل

25

 بررسي موانع اجرائي توسعه تکافل و ارائه راهكارهاي مناسب 

26

جایگاه سیستم های اطلاعاتی در توسعه خدمت رسانی مناسب در بازار تکافل 

27

 امكان سنجي عرضه محصولات تکافل در ايران

28

امکان سنجي ورود به بازار جهاني تكافل

29

استخراج شاخص های عمومی و خاص بیمه و تامین از دیدگاه اسلام و جایگاه نهاد بیمه در اسلام 

30

 بررسی میزان تطابق تکافل با شاخص های تامین از دیدگاه اسلام

31

تحلیل خصوصیات بیمه بایسته در اندیشه و معارف اسلامی

32

جایگاه و نقش تکافل در توسعه صنعت بیمه در کشور

33

 بررسی راهکار های موثر برای مدیریت ریسک های بیش از ظرفیت شرکت های تکافل

34

سایر موضوعات مرتبط با مبانی اسلامی بیمه و تکافل ( با تصویب گروه و شورای پژوهشی)

35

 بررسی نوع نگرش فعالان صنعت بیمه به بیمه های تعاون 

36

بررسی ویژگی های محصولات بیمه ای در بیمه های تعاونی 

37

امکان سنجی و تحلیل راهکارهای توسعه بیمه های تعاونی در کشور

38

 آسیب شناسی بازار و عملکرد بیمه های تعاونی در جهان و ایران

39

 مدل سازی و تحلیل استراتژی های بیمه ای در بخش تعاون

40

تحلیل الگوهای قیمت گذاری و تعیین حق بیمه در بیمه های تعاونی (کاربرد و گسترش دانش اکچوئرال)

41

 نظریه بازی ها و طراحی مکانیزم در بیمه های تعاونی

42

 زمینه های کاربرد و توسعه بیمه های تعاونی در رشته های مختلف

43

 تحلیل روش ها و فرآیندهای ارتقاء روح تعاون در بیمه های متعارف

44

 راهکار کاهش تقلب در صنعت بیمه با استفاده از بیمه تعاونی

45

 بررسی راه کارهای ایجاد بیمه های اتکایی تعاونی در منطقه خاور میانه 

46

 روش های توسعه بیمه اتکایی تعاونی 

47

 تعیین و بررسی شاخص های سنجش ریسک در بیمه های تعاون ی

48

 تحلیل ریسک های بیمه پذیر در بیمه های تعاونی

49

 بررسی نحوه پوشش مشترک ریسک های بزرگ بیمه های تعاونی 

50

 بررسی الگوهای ایجاد و افزایش ضریب نفوذ بیمه های تعاونی در کشور

51

 بررسي مباني نظري تبديل به اوراق بهادار كردن در بيمه تعاونی و انواع و تقسيم بندي آن

52

 طراحی بیمه نامه های تعاونی

53

معرفی الگوهای نظارتی در بیمه های تعاونی 

54

 تاثیر جهانی سازی بر پیشرفت بیمه های تعاونی 

55

تاثیر تحریم های اقتصادی بر توسعه بیمه های تعاونی 

56

 امکان سنجی ارائه بیمه های تعاون در جامعه شهری و روستایی

57

مطالعه تطبیقی بیمه تعاون در ایران و کشور های اسلامی 

58

حقوق بیمه در قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام

59

 بررسی فقهی و حقوقی بیمه صنایع بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت

60

 فلسفه حقوق بیمه عمر و جایگاه آن در نیل به اهداف صنعت بیمه در کشور

61

بررسی فقهی و حقوقی ارزش توافقی و رابطه آن با اصل غرامت در بیمه

62

بررسی فقهی و حقوقی بیمه کاهش ارزش پول 

63

بررسی فقهی و حقوقی اصل حسن نیت در حقوق بیمه(با رویکرد حمایت از بیمه گذار)

64

بررسی فقهی و حقوقی بیمه معاملات معارض 

65

 بررسی فقهی و حقوقی بیمه اموال حاصل از مالکیت فکری

66

 بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار بیمه ای 

67

 بررسی حقوقی ادغام شرکت های بیمه و انواع روش های آن

68

 بررسی فقهی و حقوقی بیمه نکول اسناد تجاری

69

 بررسی حقوق و وظایف شرکت های بیمه بیگانه در کشور و تفاوت های آن با شرکت های بیمه متبوع ایران

70

 بررسي جنبه حقوقي و قانوني پرداخت خسارت افت قيمت خودرو

71

 بررسی فقهی و حقوقی قاعده تعاون در بیمه و حدود و صغور آن

72

 بازنگری در قراردادهای بیمه ای با هدف حمایت از تولید کنندگان

73

 بررسی جایگاه مقام داوری در بیمه مرکزی با توجه به تجربیات سایر کشور ها

74

 بازنگری در ساختار قراردادهای بیمه ای و بررسی تطبیقی آن در کشورهای دیگر

75

 حیله های حقوقی در قراردادهای مختلف بیمه ای کشور و اثرات آن

76

 آسیب شناسی حقوقی بیمه عمر در کشور و راهکارهای حقوقی افزایش ضریب نفوذ آن

77

 بررسی قراردادهای شرکت های بیمه در سرمایه گذاری های حق بیمه ها

78

 ارزیابی حقوقی مدیریتی توسعه بیمه های نفت و گاز، پتروشیمی، برق و صنایع مادر

79

 بررسی مشکلات حقوقی قراردادهای بیمه ای در استخراج از معادن :

80

 جایگاه صنعت بیمه در اصل چهل و چهار قانون اساسی ج.ا.ا.

81

 جایگاه صنعت بیمه در صنعت نفت از دیدگاه حقوق عمومی

82

 بررسی جایگاه حقوقی بیمه های اتکایی در بیمه های تکافل

83

 امکان سنجی و ضرورت سنجی تاسیس دادگاه تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

84

مبانی و ماهیت اجباری بودن بعضی از قراردادهای بیمه کشور و بررسی آن در کشورهای دیگر

85

 بررسی حقوقی بیمه درمانی اجباری

86

 روش های ورود شرکت های بیمه اتکایی خارجی در حوزه بیمه ای کشور

87

 انواع قراردادهای شرکت های بیمه با شرکت های خارجی بیمه اتکایی و مزایای هر یک

88

 امکان سنجی ورود شرکت های بیمه اتکایی داخلی در عرصه بین الملل با توجه به عهد نامه های بین المللی

89

 الزامات و تاثیرات حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) در صنعت بیمه کشور (با توجه به تجربیات سایر کشورها)

90

 نقش و جایگاه حقوقی بیمه مرکزی ایران پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

91

 بررسی الزامات فقهی، حقوقی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی اجرای الگوی تکافل در کشور؛

92

 امکان سنجی عرضه محصولات تکافل در کشورهای حوزه خلیج فارس؛

93

تحلیل مقایسه ای بیمه های متعارف، تعاونی و تکافل در حوزه های نظری و کاربردی (با هدف ارتقاء نظام و صنعت بیمه در کشور- براساس تجربیات کشورهای موفق)؛

94

معرفی و بررسی الگوهای نوین پوشش ریسک و بیمه براساس مبانی اسلامی؛

95

 ارزیابی حقوقی مبانی و ساختار قانونی بیمه (با هدف پیشنهاد اصلاحات قانونی مناسب)؛

 

 

انجمن مالی اسلامی ایران را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پیام‌رسان سروش

پیام‌رسان گپ

پیام‌رسان آی‌گپ پیام‌رسان ایتا پیام‌رسان بله

آمار بازدیدکنندگان

259054
امروزامروز1324
این هفتهاین هفته7358
این ماهاین ماه36368
مجموع بازدیدکنندگانمجموع بازدیدکنندگان259054
online persons 20