|
عضويت
   
   
  دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
 دکتری مدیریت مالی  دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق
 کارشناسی مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق
   
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
مدیرعامل  بانک توسعه صادرات  (1393 تا اکنون )
رئیس سازمان  سازمان بورس و اوراق بهادار  (1385-1393)
دبیرکل  بورس اوراق بهادار تهران  (1384-1385)
   
   
  حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان  نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری دانشگاه مفید قم
 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی حوزه علمیه قم
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
مدیرگروه مالی دانشگاه امام صادق(90 به بعد)
مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(83 تا 85)
رئیس پژوهشکده   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(77 تا 83)
   
   
 دکتر سید علی حسینی   عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری حسابداری  دانشکده مدیریت تهران
 کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی حسابداری  دانشگاه صنعت نفت
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 مدیر عامل  بورس انرژی ایران(92 به بعد)
 عضو هیئت علمی   دانشگاه الزهرا
 عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران  سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 92)
   
   
 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی   عضو هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری مدیریت مالی و حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزاد تهران مرکز
 کارشناسی مدیریت دولتی  دانشگاه علوم تحقیقات
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
 معاون دانشجویی دانشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی
 معاون پژوهشی دانشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی
 عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی مالی ایران

 معاون برنامه ریزی

دانشگاه آزاد اسلامی

   
   
 دکتر احمد احمد پور  عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی  مازندران
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 ریاست دانشگاه  دانشگاه مازندران(89 تا 93)
 عضو هیئت علمی   دانشگاه مازندران
 عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی  سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)
   
   
 حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
 عضو هیئت موسس
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری   حوزه علمیه قم
 کارشناسی ارشد اقتصاد  
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 نماینده مردم تهران  مجلس شورای اسلامی(89 به بعد)
 عضو  مجمع تشخیص مصلحت نظام
 رئیس دانشکده الهیات  دانشگاه امام صادق علیه السلام
   
   
 حجت الاسلام دکتر حسن آقا نظری
 عضو هییت موسس
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری مبانی حقوق اسلامی  حوزه علمیه قم
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 مدیر،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشکده  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 استاد و محقق   موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
   
   
   
 دکتر علی سعیدی  عضو هیئت موسس
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری مدیریت مالی  دانشگاه آزاد اسلامی
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق علیه السلام
 کارشناسی مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق علیه السلام
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
نائب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهاد های مالی  سازمان بورس و اوراق بهادار( از 92)
 عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی  سازمان بورس و اوراق بهادار(89 تا 92)
 مدیر پژوهش و مطالعات اسلامی  سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)
   
   
 دکتر علی ثقفی  عضو هیئت موسس
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری حسابداری  دانشگاه میزوری
 کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه ایندیانا
 کارشناسی حسابداری  موسسه عالی حسابداری
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 عضو هیئت علمی  دانشگاه علامه طباطبایی
 رئیس   انجمن حسابداری ایران(85 تا 93)
 دبیر کل  کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(84 تا 85)
   
   
 سعید مستشار هریس  عضو هیئت موسس
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دانشجوی دکتری مدیریت مالی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق علیه السلام 
 کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق علیه السلام
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 مدیر عامل  هلدینگ بانک توسعه صادرات
 مدیر  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
 مدیر عامل  شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

انجمن مالی اسلامی ایران را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پیام‌رسان سروش

پیام‌رسان گپ

پیام‌رسان آی‌گپ پیام‌رسان ایتا پیام‌رسان بله

آمار بازدیدکنندگان

259054
امروزامروز1324
این هفتهاین هفته7358
این ماهاین ماه36368
مجموع بازدیدکنندگانمجموع بازدیدکنندگان259054
online persons 37