|
عضويت
   
   
  دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
 دکتری مدیریت مالی  دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق
 کارشناسی مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق
   
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
مدیرعامل  بانک توسعه صادرات  (1393 تا اکنون )
رئیس سازمان  سازمان بورس و اوراق بهادار  (1385-1393)
دبیرکل  بورس اوراق بهادار تهران  (1384-1385)
   
   
  حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان  نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری دانشگاه مفید قم
 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی حوزه علمیه قم
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
مدیرگروه مالی دانشگاه امام صادق(90 به بعد)
مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(83 تا 85)
رئیس پژوهشکده   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(77 تا 83)
   
   
 دکتر سید علی حسینی   عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری حسابداری  دانشکده مدیریت تهران
 کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی حسابداری  دانشگاه صنعت نفت
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 مدیر عامل  بورس انرژی ایران(92 به بعد)
 عضو هیئت علمی   دانشگاه الزهرا
 عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران  سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 92)
   
   
 دکتر حسین عیوضلو   عضو هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری اقتصاد  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی ارشد اقتصاد  دانشگاه امام صادق علیه السلام
 کارشناسی اقتصاد  دانشگاه امام صادق علیه السلام
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات (85 تا 95)
 عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران(82 تا 90) 
 مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
   
   
 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی   عضو هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری مدیریت مالی و حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزاد تهران مرکز
 کارشناسی مدیریت دولتی  دانشگاه علوم تحقیقات
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
 معاون دانشجویی دانشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی
 معاون پژوهشی دانشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی
 عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی مالی ایران

 معاون برنامه ریزی

دانشگاه آزاد اسلامی

   
   
 دکتر احمد احمد پور  عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی  مازندران
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 ریاست دانشگاه  دانشگاه مازندران(89 تا 93)
 عضو هیئت علمی   دانشگاه مازندران
 عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی  سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

انجمن مالی اسلامی ایران را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پیام‌رسان سروش

پیام‌رسان گپ

پیام‌رسان آی‌گپ پیام‌رسان ایتا پیام‌رسان بله

آمار بازدیدکنندگان

126110
امروزامروز190
این هفتهاین هفته701
این ماهاین ماه8516
مجموع بازدیدکنندگانمجموع بازدیدکنندگان126110
افراد حاضر 0