|
عضويت
   
   
  دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
 دکتری مدیریت مالی  دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق
 کارشناسی مدیریت مالی  دانشگاه امام صادق
   
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
مدیرعامل  بانک توسعه صادرات  (1393 تا اکنون )
رئیس سازمان  سازمان بورس و اوراق بهادار  (1385-1393)
دبیرکل  بورس اوراق بهادار تهران  (1384-1385)

 

   
   
  حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان  نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری دانشگاه مفید قم
 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی حوزه علمیه قم
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
مدیرگروه مالی دانشگاه امام صادق(90 به بعد)
مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(83 تا 85)
رئیس پژوهشکده   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(77 تا 83)

 

   
   
 دکتر سید علی حسینی   عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری حسابداری  دانشکده مدیریت تهران
 کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی حسابداری  دانشگاه صنعت نفت
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 مدیر عامل  بورس انرژی ایران(92 به بعد)
 عضو هیئت علمی   دانشگاه الزهرا
 عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران  سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 92)

 

   
   
 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی   عضو هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری مدیریت مالی و حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی   دانشگاه آزاد تهران مرکز
  کارشناسی مدیریت دولتی  دانشگاه علوم تحقیقات
   
  سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
 معاون دانشجویی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی
 معاون پژوهشی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی
 عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی مالی ایران
  معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

   
   
 دکتر ابوذر سروش   عضو هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  دکتری مدیریت مالی  دانشگاه تهران
   
 سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات(95-ادامه دارد)
مشاور مدیر عامل و عضو هیدت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت

 

   
   
 مجید پیره  عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)
 کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)
   
  سوابق کاری (به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 دبیر کمیته فقهی  سازمان بورس و اوراق بهادار

 

   
   
 دکتر باقر طاهریانفر   عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
   
 سوابق تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)  
 دکتری حقوق خصوصی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  سوابق کاری (به ترتیب از آخرین محل کار)  
   
سمت محل کار
 رئیس هیئت مدیره
 تامین سرمایه تمدن
عضو هیئت مدیره
بانک توسعه صادرات

انجمن مالی اسلامی ایران را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پیام‌رسان سروش

پیام‌رسان گپ

پیام‌رسان آی‌گپ پیام‌رسان ایتا پیام‌رسان بله

آمار بازدیدکنندگان

259067
امروزامروز1337
این هفتهاین هفته7371
این ماهاین ماه36381
مجموع بازدیدکنندگانمجموع بازدیدکنندگان259067
online persons 10