|
عضويت

1-عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

2- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور شاغل باشند.

3- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تحصيل اشتغال دارند.

4- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي اقتصاد و مالی اسلامـی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.برای اعضای حقوقی متناسب با سرمایه ثبت شده تا سرمایه 20 میلیارد ریال مبلغ 10 میلیون ریال و برای سرمایه بیش از 20 میلیارد ریال مبلغ 30 میلیون ریال حق عضویت دریافت  می شود.

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور  مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 

ماده 7: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي  انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 

ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

انجمن مالی اسلامی ایران را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پیام‌رسان سروش

پیام‌رسان گپ

پیام‌رسان آی‌گپ پیام‌رسان ایتا پیام‌رسان بله

آمار بازدیدکنندگان

259129
امروزامروز1399
این هفتهاین هفته7433
این ماهاین ماه36443
مجموع بازدیدکنندگانمجموع بازدیدکنندگان259129
online persons 15